• تسلیت
  • کسب مقام نخست رشته اذان توسط خبرنگار ایکنا
  • تسلیت
  • تسلیت
  • جناب آقای فرماندار ؛ آیا از قیمت زمین در روستای سقی خبر دارید ؟

مناسبت

« اَشتُر که بمُرد اَتِش د ِ جهازِش »

« اَشتُر که بمُرد اَتِش د ِ جهازِش » از ضرب المثل های قدیمی روستای سقی است . مفهوم این ضرب المثل این است که : شتر که مرد ، جهازش را به آتش بکشید ؛ یعنی وقتی اصل چیزی از بین رفت ، فروع و بقایای آن ارزشی ندارد . اما این ضرب المثل […] بیشتر بخوانید

تاریخچه روستای من

افسانه های قدیمی